top of page

Sự tái cống hiến của Kay Carl

 

    Năm học 2015-2016 được đánh dấu kỷ niệm 15 năm thành lập trường chúng ta. Vào ngày 18 tháng 5, chúng tôi đã kỷ niệm lịch sử của Trường Tiểu học Kay Carl. Đó là một sự kiện tuyệt vời bao gồm Tiến sĩ Carl. Trang này cuối cùng sẽ ghi lại sự kiện that historic. Trong lúc này bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình về câu đố Kay Carl bằng cách làm Bài kiểm tra cống hiến dưới đây.

bottom of page