top of page

Liên kết gốc

 

Các liên kết này dành cho phụ huynh và khách truy cập người lớn. Nếu bạn là sinh viên, bạn sẽ muốn truy cập trang liên kết dành cho cấp lớp của mình.

Bảo vệ trẻ em của chúng tôi
Chính sách 4100 
Thông tin Hoạt động Khẩn cấp của Trường học
Box Tops for Education.jpg

1. Tải xuống ứng dụng này

2. Select Kay Carl          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  

    Tiểu học 

3. Đi chợ 

4. Quét biên nhận của bạn

5. Anything you buy that has        the Box Top for Education_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_       logo on it is automatically  _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     lợi ích cho KCES! 

Screen Shot 2021-07-25 at 9.14.54 PM.png
Đăng ký khóa an toàn

Tiếng Anh             người Tây Ban Nha
Heart of Education Award.png
Heart of Education Flyer.png
bottom of page