top of page

Hãy là một siêu sao Sight Word

 

    Bây giờ bạn có thể thực hành 1000 từ nhìn của Fry ở trường hoặc ở nhà! Danh sách hiện đang được cập nhật. Học sinh có thể thực hành đọc các từ theo cấp độ của mình và tự kiểm tra bằng âm thanh được nhúng bằng cách cuộn qua chân hươu cao cổ và nhấp vào phát (Âm thanh hiện có trong danh sách 25 đến 825).

 

bottom of page